Lundgårdskolens evalueringsplan

 
Hvad evalueres?
Hvem evaluerer?
Hvordan evalueres?
Hvordan dokumenteres?
Hvem anvender?
Elevens udbytte af undervisningen
Eleven og læreren
Nationale test, opgaver, diagnostiske prøver, elevsamtaler, portfolio,
Testresultater, elevplaner, portfolie, evt. logbog
Eleven, læreren, forældrene, klasseteamet
Undervisningsform, arbejdsform og læringsmiljø
Eleverne, læreren, de forskellige team
Elevsamtaler, klassedialog, observationer, forsøg.
Evt. portfolie og digitale fotos
Elev, lærer og team.
Teamets arbejde
Selvevaluering, evt. med ledelse involveret.
Dialog, opgørelser
Portfolie og resultater fra elever og teamarbejde
Teamet
UVM
Sikkerhedsudvalget
Spørgeskemaer
Resultater samles i graf
Elevråd, SI og bestyrelse.
Skolens indsatsområder
Ledelse, udviklingsudvalg og afd.team
Dialog, spørgeskema og MUS
Referater, opsamling i udv.udv., kvalitetsrapport.
Ledelsen og lærerne
Specifikke områder som
-      læsning
-      motorik
-      sundhed
De ansvarlige for området
Med fastlagte test og spørgeskemaer
Der udarbejdes grafer over resultaterne og der skabes dialog med de involverede parter om resultaterne.
Den enkelte lærer og de ansvarlige på området
Psykiske arbejdsmiljø
SI og MED
Spørgeskemaer og MUS
Opgørelser
SI, MED og ledelse
Skolens virke
Udliciteret
Spørgeskemaer
Partnerskabsaftalens opgørelser, andre?
Kommune, bestyrelse, ledelse