aa
Lundgårdskolens værdigrundlag er:

Mod – engagement – ansvarlighed – selverkendelse – forandringsparathed.

Som i resten af skolen er vi i gang med at indarbejde LP-modellen som bærende pædagogisk princip.

Den daglige undervisning tilrettelægges ud fra den enkelte elevs forudsætninger og behov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hvilke elever undervises i centerklasserne på Lundgårdskolen?
Hvilke elever undervises i centerklasserne på Lundgårdskolen. 
Vores målgruppe er børn og unge med bevægehandicap samt kognitive problemer. 
(f.eks. cerebral Parese (CP), muskelsvind, rygmarvsbrok, senhjerneskade) 
Tilbuddet dækker fra børnehaveklasse til og med 10. Klasse. 
Eleverne undervises i henhold til §20, stk. 1 i folkeskoleloven.

 

 

 

 
 

Faciliteter og faggrupper

I centerklasserne er vi mange faggrupper der arbejder sammen. Der er ansat lærere, fysioterapeuter, ergoterapeut, pædagog og assistenter.

 Eleverne er placeret på Lundgårdskolen, som er en distrikts-folkeskole.

Centerafdelingen har egne klasselokaler, fysioterapi- og ergoterapilokale. Lundgårdskolen er en klyngeskole. Centerafdelingens klasselokaler  er placeret i to af skolens fire afdelinger .

Centereleverne  bruger skolens faciliteter på lige fod med skolens andre elever. Centerafdelingen benytter sig af skolens pædagogiske servicecenter.

 

 

 Hvordan arbejder vi i centerklasserne?

VI tilstræber, at der er så få voksne omkring den enkelte elev som muligt i centerafdelingen.

En del af undervisningen tilrettelægges som praktisk undervisning, for at eleverne kan lære de mest nødvendige ting for at klare en almindelig daglig levevis.

Udover projektorienteret undervisning undervises eleverne ud fra individuelle behov indenfor fagene dansk, matematik og andre relevante fag.

Ekskursioner indgår som en naturlig del af centerets undervisning  med vægt på både fagligt og socialt indhold.

Eleverne bibringes viden om de instanser de vil støde på i samfundet efter folkeskolen.

Udskolingen foregår i et tæt samarbejde mellem elev, forældre, centerafdeling, lærere, sagsbehandlere og UU-vejledere.

Eleverne tilbydes praktikophold med henblik på at lette overgangen til voksenlivet.

 

 Samarbejde mellem hjem og skole

Skole/hjem samarbejdet om elevernes skolegang har en central rolle. Samarbejdet skal hvile på skolens værdigrundlag – i en løbende dialog baseret på ligeværdighed, tillid og forpligtelse for begge parter.

I starten af skoleåret afholdes et forældremøde for alle centrets forældre, efterfulgt af et klassemøde.

Derudover indkaldes forældrene til to forældresamtaler i løbet af hvert skoleår, eller efter behov.

 

I løbet af skoleåret afholdes lejrskole, trivselsuge, juleafslutning, idrætsdag, fagdage mv.

 


 

Praktiske oplysninger

Eleverne transporteres hver dag til Lundgårdskolen i bus.

Skoledagens længde

Mandag – torsdag 8.15 – 13.55

Fredag 8.15-11.45

Efter skoletid kan man benytte fritidstilbuddet ”Bibo”.

Bibo har åbent efter endt skoledag, og i skoleferier.