Bibo er en specialafdeling, som er en del af Lundgårdskolens SFO. - Vi har 19 børn i alderen 6-18 år.

Dagligdagen i Bibo:

Vi har morgenåbent sammen med hele Lundgårdskolens SFO i Bibos lokaler mandag - fredag kl 6.30 - 8.00, hvor skolen starter.

Bibo står for den understøttende undervisning for alle centerklasse-elever hver dag fra kl. 14.00 - 15.00.

I USU starter vi med at spise eftermiddagsmad i fællesskab. - Mandag har vi pædagogisk måltid, hvor vores fokus er samtalerne omkring bordet. Resten af ugen serverer vi frugt og grønt.

Efter vi har spist igangsætter vi en aktivitet, som fortsætter for tilmeldte Bibo-børn efter kl. 15.

Vi planlægger aktiviteter ud fra Herning Kommunes læreplanstemaer, mens vi har fokus børnenes nærmeste zone for udvikling. Vi prioriterer både pædagogiske planlagte aktiviteter, men også børnenes selvbestemmelse.

Hver måned udsender vi en månedsplan over de aktivitetstilbud vi har planlagt

Klubaften:

Vi har klubaften en gang om måneden. Dette tilbud gælder for tilmeldte Bibo-børn, og kan benyttes fra barnet er 12 år, eller har gået i CKB i et år.

Klubaftener fortsætter direkte efter Bibo-tiden og slutter for de yngste kl. 19.00 - for de ældste kl. 20.30. Til klubaftener har vi fokus på fællesskab, ungdomsliv og aktiviteter for alle. Vi har fokus på madlavning og hygge. Disse aftener har Bibos børn og unge mulighed for, at være sammen med deres venner efter skoletid.

Hvad står Bibo for?

Det er vigtigt for os at Bibo er et rart sted at være, hvor børnene er glade for at komme. - Vi vægter medbestemmelse og selvbestemmelse højt, og kombinerer dette med dagligdagsgøremål og skal-ting.

Børnene i Bibo er visiteret fra forskellige kommuner. De er tilknyttet Lundgårdskolens Centerafdeling i skoletiden og SFO’en i fritiden.

Vi arbejder ud fra Herning Modellen med en positiv tilgang til vores børn og unge, samt deres forældre.

Overordnet arbejder Bibo ud fra Lundgårdskolens værdier: ”Trivsel, Bevægelse og Faglighed”. - Samt Herning Kommunes læreplanstemaer.

I Bibo har vi en stor mangfoldighed både aldersmæssigt og udviklingsmæssigt. Vi fokuserer på, at gøre vores forskelligheder til en ressource og dermed udvikle hinanden i fællesskabet.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og ønsker. Vi forsøger, at give barnet selvbestemmelse og medbestemmelse i dagligdagen og ting der vedrører dem. Her er det vigtigt, at vi er bevidste omkring hvad barnet rummer, samt barnets nærmeste zone for udvikling.

Vi arbejder meget med at øge barnets selvindsigt, og dermed forstå egen situation og realistiske muligheder, trods de udfordringer deres handicap kan give dem. Vi har fokus på barnets potentiale og støtter den læring og udvikling, der giver barnet et positivt selvværd og støtter dets lyst til at udfordre sig selv.

Vi vil gennem leg, samarbejde, kreativitet og fysiske udfordringer give børnene mulighed for at udfordre sig selv. Vi tilstræber, at give hvert enkelte barn udfordringer, hvor det sejre og udvikles.

I Bibo har vi fokus på, at alle er værdifulde mennesker. Vi ser styrken i både børn og voksnes forskelligheder og inddrager disse i vores dagligdag

Vi arbejder tæt sammen med forældrene, da de er en vigtig ressource og en samarbejdspartner i vores arbejde med børnene. Forældrenes synspunkter og erfaringer er vigtige for os.